Pán Tragáčik a zlatá rukavica - Pan Samochodzik i złota rękawica
Pán Tragáčik, úradník na Ministerstve kultúry a umenia, sa dostal k naplneniu sna z mladosti - stráviť leto na jazere. Koncom decembra mu totiž známy z vďaky za záchranu peňazí pri pokuse o kúpu falzifikátu ponúkol výhodnú kúpu jachty. Pri prehliadke "Szkwała" naďabí v lodnom denníku na verš spred 15 rokov, ktorý ho zaujme, a tak sa rozhodne vypátrať autora "Zlatej rukavice". Stretáva sa s tromi zo štyroch ľudí z vtedajšej posádky, no Śliwowski o plánoch informuje Baturu. Do hľadania sa pustí i Dołęgowski s manželkou, ktorí pôvodne plánovali dovolenku v Juhoslávii. Batura povie Bajeczke, aby podhodila Tomaszovi ako výzvu pozlátenú rukavicu. S dcérou Dołęgowskeho, Gromskou a jej synom sa 20. júla vydá Tomasz na plavbu. Na Jezioraku si po stretnutí s pirátmi vypočujú dialóg Lejwodu s Jagodou o pripravovanej vražde. Je to však scéna pre detektívku, ktorú Lejwoda píše ako "Bill Arizona". Tomasz stretne i filmárov natáčajúcich seriál, medzi ktorými je i Batura. Dominimu sa vyhrážajú únosom Diany Denver a Batura pripomína, že Tomasz je v kontakte s "Neviditeľnými". Únos je však napokon fingovaný. Diana mení scenár, časť seriálu sa odohrá v starom kostole. Batura pozná miestnu legendu o rytierovi so zlatou rukavicou, tak ihneď po natáčaní nechá uniesť Tomasza a chce prehľadať podzemie. Napokon sa ukáže, že Tomasz už dávnejšie našiel dom autora "Zlatej rukavice". Ten už zomrel, ale bol pri odkrytí hrobky rytiera so zlatou rukavicou v roku 1939. Po tomto zážitku vytvoril báseň a Tomasz napokon našiel rytiera.

Hodnotenie: 6,5/10
Pán Tragáčik väčšinu času strávi na jachte, auto použije až na konci pri nájdení úkrytu Diany. Úvodných päť kapitol má po dve časti, najprv je opisovaná súčasnosť a potom to, čo sa stalo v minulosti a má vplyv na dej. Okrajovo sa tu spomínajú Neviditeľní z knižky č. 13: Pán Tragáčik a Neviditeľní (Pan Samochodzik i Niewidzialni).

naspat na zoznam knih

Mapa oblasti
mapa oblasti

Osoby
Angelo Domini filmový producent
Anna Pujszo kapitán, Dołęgowski od nej prevzal "Szkwal"
Bajeczką 22-ročná, vysoká, šťúpla, bruneta s vlasmi po plecia, veľké slnečné okuliare, bývalá priateľka Baturu
blondynka tučná blondína, žena bradáča, dbajúca o seba, vo vlasoch má zlatú stuhu a na krku kríž
brodacz  bradáč, vyzerá na to, že pracuje na úrade, muž blondíny, nosí kríž, majiteľ "Wichera" a Bajeczky
chłopak traja muži ležiaci v tráve, sledovali Bajeczku
Czesław Grodzki Tomaszov známy z Ostródy
Danuta Jabłońska vydala sa za cudzinca, žije v Kanade, člen posádky "Szkwala" pred 15 rokmi, študovala s Dołęgowskim na polytechnike, v tom istom ročníku
dcéra Gustawa Kodrąba v strednom veku, vedúca jedného z obchodov, býva v Olsztyne, Tomasz odovzdal veci po jej otcovi Muzeum Mazurskiemu v Olsztyne
Erich Koch Krugerov známy, nájdene rytiera so zlatou rukavicou nepovažoval za dobrý ťah pre propagandu
goryla druhý ochrankár, ktorého priviedol Batura
gospodarz v Tynwałde, Tomasz si požičal rower
Gustaw Kodrąb mŕtvy mazúrsky poet, rezbár, ľudový maliar, autor básne "Złota rękawica", pracoval s plechom, pokrývač striech, Dołęgowskeho skupine dal pred 15 rokmi verš do denníka, starček s malou briadkou, býval v domčeku pri dedine
Hanna Fuksiewicz, "Straszliwą Hanną", "Hanną Wszędobylską" zberateľka ľudových umeleckých predmetov, býva vo Varšave, píše do týždenníka "Szanuj zieleń", väčšie zbierky majú iba Wojciech Siemion a Zimmerer
Heniek, "Bolek" asi 15-ročný pirát
Jagoda staršia pani so slnečníkom, slúži u Lejwodu, pripravovali knižnú vraždu
Jan Śliwowski asi 40-ročný, vyzeral najmenej na 60, nedokončil univerzitu, začal piť, pracuje na benzínovej pumpe pri ceste E-81, I oficer "Szkwala" pred 15 rokmi, kormidelník jachty
Joanna Ziębicka-Gromska, "Pani Księżyc" 37-ročná s veľkými čiernymi očami, má osvedčenie o jachtárskom kurze, matka Piotruśa, pred 14 rokmi sa vydala, pred 10 rokmi sa rozviedla, pracuje v banke vo Varšave, člen posádky "Szkwala" pred 15 rokmi, študovala ekonómiu
Józef Dołęgowski 40-ročný, nízky s červenou tvárou, riaditeľ na Ministerstwe Przemysłu Maszynowego, magister inžinier, kapitán "Szkwala" pred 15 rokmi, kormidelník jachty, študoval polytechniku, mohol byť členom AZS
Jurek najstarší z pirátov, asi 18-ročný
Kaczyński málovravný, majiteľ motorového člna
Kazimierz W. Tomaszov známy, zohnal mu jachtu
Kruger bohatý hospodár z okolia Boreczna, miestny šéf NSDAP, v roku 1939 našiel rytiera so zlatou rukavicou
Krysia elegantná pani so svetlými vlasmi, žena Dołęgowskeho
Lejwoda, "Bill Arizona" asi 40-ročný, spisovateľ, opálený, urastený, s Jagodou sa rozprával o vražde manželky, majiteľ fiata
Lusia Krystyna "Kika" 15-ročná, vysoká, energická, samostatná, dcéra Dołęgowskeho, Tomaszovi dá kontakt na otca do práce, nechce ísť v lete na dovolenku do Juhoslávie
Marczak riaditeľ Centrálnej správy múzeí a ochrany pamiatok (CZMiOZ), Tomaszov šéf
mężczyźni dvaja muži s Tomaszom vo fiate 125p
mężczyźni dvaja muži rozprávajúci sa s Dianou, únosci pri prvom únose
Mietek, "Lolek" asi 15-ročný pirát s pehami, žiadal Tomasza o vrátenie vlajky, je z Iławy
milicjanci  milicionári hľadajúci pirátov
pan z bródką  šťúply muž s briadkou s veľkými okuliarmi a dvaja muži
Pierre Tendron šťúply muž v džínoch a košeli, s veľkým fotoaparátom na ramene, novinár z "Ciné-telé-revue", z Paríža, majiteľ citroena
Piotruś Gromski, "Psycholog" 13-ročný chlapec, šťúply, vysoký, s bujnou hrivou a čiernymi očami za veľkými okuliarmi, syn Joanny
rekwizytori únosci pri druhom pnose, dvaja rekvizitári, ktorých pri filme zamestnal Batura
Roger Moore, "Simon Templer", "Święty" herec, Angličan
Romek Hannin muž, majiteľ trabanta, riadil loďku
sekretarka  sekretárka Dołęgowskeho
student študent polytechniky, ktorý chcel postaviť jachtu, vytvoril "Szkwal"
"Tarzan" mladý, veľmi opálený, chytal ryby, pred 3 rokmi bol plavčíkom, najatý kapitán lode "Lord Jim", zúčastnil sa na oboch únosoch Diany
Teresa Manswell, "Diana Denver", "Pani DeDeTe" 22-ročná herečka, dlhovlasá blondína, malé ústa, čierne obočie a dlhé riasy
tłumacz tlmočníčka, chudá slečna s okuliarmi
Tomasz NN, "Samochodzik", "Monsieur la Bagnolette" pracuje na Ministerstwe Kultury i Sztuki (MKiS), býva na Starym Mieście w Warszawie, podľa Baturu má kontakt s "Neviditeľnými"
Waldemar Batura brunet s pretiahnutou tvárou, prezeral si kostol v Borecznie, druhý scénograf u filmárov, bývalý priateľ Bajeczky
Wojciech Siemion zberateľ, zahraničný korešpondent
Zenek  jeden z ochrankárov, ktorých priviedol Batura
Zimmerer zberateľ

Miesta
Boreczno dedina, 20 km od Tynwałdu, je v nej kostol, je tam kamenná rytina rytiera v brnení, neďaleko býval Kruger
Bukownica hájovňa, okolo ktorej išiel Tomasz pri hľadaní Diany
"Czapla" reštaurácia v blízkosti mostíka, Tomasz v nej obedoval po stretnutí s Dianou
"Czaplego Ostrowa" ostrov, smer, ktorým utekal "Lord Jim”
Czarny Róg polostrov, za ktorým sa "Szkwal" dostal na druhú časť Drwęckiego jazera, kde je vjazd do Kanału Elbląskiego
Dauby  malé jazero, 4 km od Karnit, vjazd do Kanału Elbląskiego
Gardzień lesná osada na ľavom brehu Jezioraka, neobývaný breh, neďaleko dve hájovne
Iława dejisko príbehu
Jeziorak dejisko príbehu
Jezioro Drwęckie jazero, kde je vjazd do Kanału Elbląskiego
Kamienie dedina, s miestnymi sa chcel Tomasz rozprávať pri hľadaní Kodrąba
Kanał Elbląski smer úteku únoscov pri druhom únose
Karczmisko dedina, v ktorej chcel Tomasz kúpiť jedlo
Karnity nachádza sa tam palác, je v ňom hospodársky úrad, Domini tam natáča seriál
Kraga časť Jezioraka, kde "Szkwal" stretol "Notosa", je tam menej jácht a motorových člnov
"Leśna" kaviareň, za ktorou býva Diana
Lipowy Dwor na druhom brehu je Gardzień
Makow obec, v jej okolí je veľké dovolenkové stredisko
Małdyt neďaleko bydliska Kazimierza W., neďaleko Rudej Wody
"Maly" menší bar pri ceste na Gdańsk, Tomasz sa v ňom stretol so Śliwowskim
Mały Jeziorak jazero
Muzeum Mazurskiemu w Olsztynie múzeum, v ktorom skončili diela Kodrąba
"Mysłowice" dovolenkový tábor
"Novotel" hotel v Olsztyne, oficiálne doň Diana išla na 2-dňový výlet
"Nowy Świat" kaviareň, kde sa stretol Piotruś s Tomaszom
Olsztyn mesto, kde je hotel "Novotel", Tomast tam našiel dcéru Kodrąba
Ostródzie mesto, je v ňom hotel "Panorama", Tomasz s Gromskou si tam pri prvej návšteve Jazioraka požičal čln od Kaczyńskeho
"Panorama" hotel v Ostródzie, bývajú v ňom filmoví technici
Rożek hájovňa, pri Jezioraku, neďaleko nej sú kempingové domčeky
Ruda Woda jazero neďaleko Małdyt, v stodole Kazimierza W. sa nachádza jachta
Siemiany dedina, plánované miesto obeda posádky "Szkwala", neďaleko nej sú kempingové domčeky
Stare Miesto časť Varšavy, býva tam Tomasz
Szałkow miesto, pri ktorom je malý polostrov vhodný na stanovanie, s miestnymi sa chcel Tomasz rozprávať pri hľadaní Kodrąba
"Telimena" kaviarfeň, kde sa Tomasz stretol s Lusiou, neďaleko Ministerstwa Kultury i Sztuki
"Tur" reštaurácia, v ktorej bol Tomasz s Gromskou pri prvej návšteve Jazioraka
Tynwałd dedina
Widłąg lesné jazero
Wielką Żuławę  jeden z najväčších ostrovov v Poľsku, centrum táborov dovolenkárov
Wielki Jeziorak jazero
Windyki dedina, s miestnymi sa chcel Tomasz rozprávať pri hľadaní Kodrąba
Wola Kamieńska dedina, s miestnymi sa chcel Tomasz rozprávať pri hľadaní Kodrąba
Wyspa Łąkowa ostrov, mali sa pri ňom stretnút "Lord Jim". Omega,."Szkwal" a "Notos"

Veci
AZS jachtársky klub vo Varšave, pred 15 rokmi vlastnil "Szkwal"
Bajeczka pes, ktorý sa stratil
BMW turbo auto Baturu
"Ciné-telé-revue" časopis
citroen nové auto, patrí Tendronovi
cysterna cisterna jazdiaca po mlieko odviezla Tomasza do Boreczna
dziennik jachtowy lodný denník "Szkwala", na stranách 68 - 71 bola zmienka o ceste Dołęgowského, na strane 70 je verš "Złota rękawica"
fiat žlté auto Lejwodu
fiat 125p Tomasz sa v ňom viezol s mužom s briadkou a dvomi mužmi do Starego Miasta
książka PKO sporiteľná knižka PKO
łódź plastykowa loďka s motorom, asi starým D-6, patrila Hanne a Romkovi
łódź wiosłowa čln s veslami, loď Lejwodu, na ktorej chytal ryby
LOK jachtársky klub, kedysi vlastniaci mostík
"Lord Jim" biela jachta s motorom, patrí lekárovi z Ostródy, viedol ju najatý kapitán "Tarzan", pri druhom únose vrazil do omegy
motorówka čln patriaci Kaczyńskemu
motorówka  motorový čln milicionárov, prichádzajúci od Siemian, hľadajúci pirátov
"Notos" plachetnica patriaca Dołęgowskemu
omega  jachta pirátov s "Rogerom", Mietek si ju požičal od otcovho kolegu
pistolet P-64 zbraň milície s kalibrom 9 mm, Tomasz vlastní P-64/9 s číslom HK07267, väčšinou leží odložená v trezore CZMiOZ
"Roger" vlajka pirátskej lode
rower auto, ktoré si Tomasz požičal v Tynwałde
"Szanuj zieleń" týždenník, píše doň Hanna
"Szkwał", "Krasula" Tomaszova jachta, prešla po Mazurach, Mamrach aj Śniardwach, po Jezioraku, niekoľkokrát i po Zalewie Wiślanym, vyrobil ju študent polytechniky, v čase cesty Dołęgowského patrila jachtárskemu klubu AZS vo Warszawie
trabant modré auto, patrí Romkovi
wartburg auto únoscov pri prvom únose
wehikuł Tomaszovo auto
"Wicher" loď po búrke ležiaca na ľavom boku, patrí bradáčovi
"Złota rękawica" báseň Gustawa Kodrąba, meno jej autora hľadá Tomasz